• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bine ați venit

Amânarea momentului naşterii unui copil, creşterea incidenţei infertilităţii primare şi a bolilor cu transmitere sexuală au dus la scăderea ratei fertilităţii în toată lumea. În toate ţările Uniunii Europene, rata fertilităţii este sub nivelul de înlocuire de peste 10 ani. Reducerea fertilităţii şi a natalităţii are un impact major asupra structurii demografice pe vârste – “îmbătrânirea populaţiei”.  Efectele economice potenţiale ale unei astfel de modificări sunt importante: contribuţiile populaţiei active vor scădea iar fondurile necesare susţinerii populaţiei în vârstă vor creşte.

Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată  în România este foarte redusă în comparaţie cu alte ţări europene dacă ne uităm la indicatorii de performanţă : număr de cicluri/proceduri ART per million femei fertile şi număr de femei nou născuţi prin ART. ESHRE estimează cererea de tratament prin reproducere asistată la 1500 cupluri/1 milion locuitori (ESHRE 2001). În România datele sunt total defavorabile. În loc de 18 milioane locuitori x 1500 = 27.000 cicluri/an  România are 150 cicluri/1 milion de locuitori = 2700 cicluri/an, și multe efectuate în străinătate.

Simpozionul “Actualități în tratamentul infertilității” prin participarea echipei medicale franceze conduse de Prof. Dominique De Ziegler va permite discuții interesante priviind progresele înregistrate în acest domeniu fascinant. În plus trebuie să sugerăm pe baza experienței europene continuarea Programului Național de FIV cu extinderea finanțării la trei cicluri per cuplu și finalizarea unei Legi a Reproducerii Umane Asistate favorabilă cuplurilor infertile și societății românești.

Prof.univ. dr. Mircea Onofriescu
Președintele Societății Române de Medicină Reproductivă
PrimVicepreședinte al Societății Române de Obstetrică Ginecologie

 

Comitet Organizatoric: 

Dr. Ramona Mircea Vicol - Tel: 074.569.4799

Dr. Adela Șerban - Tel: 0725.215.815

Dr. Paul Pirtea